Από 1/1/23, λόγω των οικονομικών συνθηκών και του πρωτοφανούς πληθωρισμού, τίθεται σε ισχύ νέος τιμοκατάλογος για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της Connective People Group.

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται αναλυτικά το ποσοστό των αυξήσεων ανά κατηγορία προϊόντων/υπηρεσιών. Σε περίπτωση ανανέωσης υπηρεσίας, παρακαλούμε συμβουλευτείτε το control panel, καθώς υπάρχει πιθανότητα διαφοροποίησης του ποσοστού ανάλογα με την ημερομηνία της προηγούμενης αγοράς.
Προϊόν/υπηρεσίαΠοσοστό αύξησης
.gr+29%
.eu+18%
.com+18%
.otherDomains+15%
DNS Hosting+15%
Semi Dedicated+20%
Reseller Hosting+15%
VPS+20%
Dedicated servers+20%
CPanel Web Hosting+15%
Dedicated IPup to +2,50 euros per IP
Backup Service+15%
Plesk Licenseup to +24%
CPanel License+15%
Hosting Related Services+15%